Podporujeme

  • Léčba artrózy
    kmenovými buňkami
    Více...
  • 1
image
Léčba artrózyi
Léčba artrózy kmenovými buňkami.
image
Moderní léčba
Buněčná léčba s budoucností v mnoha oborech.
image
Zahraniční pracoviště
Rádi Vám poskytneme nezávislé informace
 

Aktuálně

Kmenové buňky zažívají v medicíně velký boom. Hovoří se o nich v hematologii, neurologii, kardiologii, ortopedii, plastické chirurgii, dermatologii a dalších specializacích. Výzkumy kmenových buněk běží na plné obrátky a k veřejnosti se dostávají první šance na léčbu kmenovými buňkami.

Kmenové buňky v léčbě artrózy zaznamenávají velké úspěchy. Mnozí pacienti, kteří dříve končili na operačních stolech, mají nyní šanci na uzdravení, aniž by bylo nutné provádět náročné operační zákroky. Díky vědeckému zkoumání kmenových buněk zde máme nové techniky a přístupy v léčbě kloubních degenerativních onemocnění. Nutno však podotknout, že ne všichni pacienti s artrózou jsou pro léčbu kmenovými buňkami vhodní. 

Kmenové buňky a artróza

Kmenové buňky, které mají ojedinělou schopnost obnovit poškozenou tkáň, dokáží po jejich aplikaci do poškozeného místa (např. kolene s artrózou) začít s obnovou této degenerované tkáně. Jde o převratný objev, který začíná měnit léčebné přístupy nejrůznějších onemocnění.

Artróza je jedním z prvních onemocnění, které se pomocí kmenových buněk dá komerčně léčit.. Zatímco u mnoha ostatních onemocnění jsou výzkumy zatím ve fázi klinických studií (např. dětská mozková obrna a její léčba kmenovými buňkami se nyní zkoumá v Severní Karolíně), u artrózy již zahraniční výzkumy potvrdily, že léčba u vybraných pacientů "funguje", a v České republice již existuje několik center, které tuto léčbu nabízí.

Nelze se však ke kmenovým buňkám při léčbě artrózy upínat jako k jediné možné léčbě, která garantuje u každého pacienta naprosté vyléčení. Nemalý počet pacientů, zejména ti s pokročilou artrózou, se po vyšetření ukáží jako nevhodní kandidáti pro léčbu kmenovými buňkami. Pro mnohé pacienty se však tato metoda jeví jako velice přínosná a mnohdy zabraňující nepříjemnému chirurgickému zákroku, který by je v budoucnu mohl čekat.

Léčba kmenovými buňkami

Vhodnost pacienta pro léčbu kmenovými buňkami může určit jedině řádně kvalifikovaný lékař. Máte-li zájem o léčbu kmenovými buňkami, obraťte se na nezávislého specialistu, který Vám možný přínos právě pro Vás ozřejmí.